Cheltuieli deductibile PFA sistem real 2021 | Calculator PFA sistem real 2021

În cazul în care dețineți un PFA în sistem real este esențial să fiți atenți la ce cheltuieli deductibile înregistrați în contabilitate. 

Cheltuielile deductibile sunt folosite pentru a determina venitul net anual pe baza căruia se calculează ulterior impozitul datorat la stat. Astfel, în funcție de valoarea cheltuielilor deductibile, veți avea de plătit mai mult sau mai puțin la impozitul pe venit. 

În cele ce urmează vă vom prezenta ce înseamnă cheltuieli deductibile, care sunt categoriile de cheltuieli deductibile conform legii, și care sunt cheltuielile cu deductibilitate limitată sauși cele nedeductibile.  

Cum știm dacă o cheltuială este deductibilă?

Potrivit Codului fiscal, sunt cheltuieli deductibile PFA sistem real 2021 cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice. Așadar, cheltuielile realizate pentru achiziționarea de bunuri sau servicii în scop personal nu sunt deductibile. 

Pentru a fi deductibile, cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității PFA-ului trebuie să îndeplinească următoarele condiții prevăzute în art. 68 din Codul fiscal:

 • să fie efectuate în cadrul activităților economice independente și să fie justificate prin documente
 • să fie incluse în cheltuielile exercițiului financiar al aceluiași an în cursul căruia au fost plătite
 • să reprezinte cheltuieli cu salariile și cele asimilate salariilor
 • să respecte regulile privind amortizarea
 • să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiții în mijloace fixe pentru cabinetele medicale
 • să reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru riscul profesional, active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii, active utilizate ca și garanție bancară și bunuri folosite în cadrul unor contracte de închiriere sau leasing
 • să fie efectuate pe perioada delegării/detașării a salariaților în altă localitate, în țară și în străinătate, în interes de serviciu, reprezentând indemnizațiile plătite acestora și cheltuielile de transport și cazare
 • să fie efectuate pe perioada deplasării administratorului PFA-ului în țară și în străinătate, în scopul desfășurării activității individuale, reprezentând cheltuieli de cazare și transport, altele decât cele nedeductibile
 • să reprezinte contribuții de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări sociale și/sau contribuții profesionale obligatorii plătite, conform legii, organizațiilor profesionale de care aparțin contribuabilii
 • să fie efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic

NOUTATE: Cheltuielile aferente testelor medicale de diagnosticare a infecţiei COVID-19 efectuate pentru contribuabil, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de alertă, pentru asigurarea desfăşurării activităţii PFA-ului sunt deductibile. 

Categorii de cheltuieli ce pot fi deduse integral la PFA:

 • Cheltuieli pentru achiziționarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar și mărfuri (birou, laptop, monitoare, produse de birotică și papetărie, etc.)
 • Cheltuieli cu chiria și cheltuieli de întreținere aferente spațiului în care PFA-ul își desfășoară activitatea
 • Cheltuieli pentru pregătirea profesională a contribuabilului
 • Cheltuielile corespunzătoare taxelor de telecomunicații
 • Cheltuieli de reclamă și publicitate
 • Cheltuieli cu servicii prestate de terți

Care sunt cheltuielile deductibile limitat?

Există, de asemenea, și cheltuieli care pot fi deduse doar parțial precum:

 • cheltuielile de sponsorizare, mecenat și cele aferente acordării burselor private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul (diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile)
 • cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul
 • cheltuielile sociale, în limita sumei obținute prin aplicarea unei cote de până la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului
 • cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații pentru autoturismele folosite în cadrul PFA-ului sunt deductibile în proporție de 50%, la cel mult un singur autovehicul per persoană
 • cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii datorate în calitate de angajator (aici sunt incluse: cheltuielile aferente tichetelor de masă și voucherelor de vacanță acordate de angajator, conform legii; ajutoare de înmormântare, pentru bolile grave și incurabile, pentru naștere, proteze, pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din școli și centre de plasament; cheltuielile reprezentând cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaților și copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă)
 • contribuțiile la fonduri de pensii facultative, plătite în scopul personal al contribuabilului, în limita a 400 euro anual per persoană
 • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, plătite în scopul personal al contribuabilului, în limita a 400 euro anual per persoană
 • cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, conform legii
 • cheltuielile cu rata de leasing în cazul contractelor de leasing operațional, precum și cheltuielile cu amortizarea și dobânzile pentru contractele de leasing financiar
 • cotizațiile  plătite la asociațiile profesionale în limita a 4.000 euro anual
 • cheltuielile reprezentând contribuții profesionale obligatorii datorate, conform legii, organizațiilor profesionale de care aparțin contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat

Care cheltuieli NU sunt deductibile?

Conform legii, următoarele tipuri de cheltuieli nu pot fi deduse în contabilitatea unui PFA:

 • sumele sau bunurile utilizate de contribuabil sau de familia sa în scop personal
 • cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate
 • impozitul pe venit și impozitul pe venitul realizat în străinătate
 • cheltuielile cu primele de asigurare și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, altele decât cheltuielile deductibile
 • dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozițiilor legale în vigoare și penalitățile, datorate autorităților române sau străine, potrivit prevederilor legale, cu excepția celor plătite, conform clauzelor din contractele comerciale încheiate cu aceste autorități
 • ratele corespunzătoare creditelor 
 • cheltuielile de achiziționare sau de fabricare a bunurilor și a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar
 • cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate și neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliță de asigurare
 • impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit
 • 50% din cheltuielile cu autoturismele aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului care nu sunt folosite exclusiv în scopul desfășurării activității independente, a căror masă totală maximă autorizată este sub 3.500 kg și care au până la 9 scaune de pasageri cu tot cu scaunul șoferului. 
 • alte sume prevăzute prin legislația actuală

BINE DE ȘTIUT: Contribuțiile la sănătate (CASS), care trebuiesc plătite dacă veniturile realizate depășesc plafonul de 12 salarii minime, nu reprezintă o cheltuială deductibilă. Prin urmare, aceste sume nu vor fi luate în considerare la calcularea venitului net. În cazul contribuțiilor pentru pensie (CAS), acestea sunt deductibile la calculul impozitului anual.

De ce este important să deducem corect cheltuielile?

Așa cum am menționat și la începutul acestui articol, cheltuielile deductibile sunt utilizate pentru a calcula impozitul de 10% datorat statului român. 

O evidență clară a cheltuielilor deductibile integral și parțial cât și a cheltuielilor nedeductibile din fiecare lună ne va ajuta să calculăm mai ușor suma venitului net. Odată ce avem datele corecte atât pentru venitul net cât și pentru impozit, putem completa Declarația Unică fără a avea grija unor eventuale amenzi sau penalități în cazul unui control ANAF.

Pentru a vă ajuta să estimați veniturile brute/nete anuale și taxele aferente, vă punem la dispoziție un calculator PFA sistem real 2021. Pentru a realiza calculul venitului net, introduceți venitul brut, reprezentând sumele încasate, și suma totală a cheltuielilor deductibile. Pe baza sumelor introduse se va calcula impozitul datorat și eventuale contribuții CAS și CASS (dacă s-a depășit plafonul de 12 salarii minime). 

Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre cheltuieli deductibile PFA sistem real, Declarația Unică sau alte informații legate de contabilitate PFA, ne puteți contacta la numărul de telefon 0741 228 697 sau la adresa contact@contabilitatepebune.ro.

Suntem sociali: