PFA sistem real – cheltuieli deductibile PFA

Vă prezentăm câteva informații despre PFA sistem real, ce impozite datorează la stat, cum se calculează taxele PFA-ului și cum se declară acestea.
De asemenea, vă prezentăm informații despre deductibilitatea cheltuielilor la un PFA sistem real.

1.Ce este PFA-ul?

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008, reglementează activitățile economice desfășurate de către persoanele fizice.
Aceasta prevede următoarele forme de organizare:

 • întreprindere individuală (II) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;
 • întreprindere familială (IF) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;
 • persoană fizică autorizată (PFA) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă;

PFA-ul este una dintre cele mai utilizate forme de organizare dintre activitățile desfășurate în mod independent.
Ca să se înființeze un PFA, trebuie îndeplinite anumite formalități la Oficiul National al Registrului Comerțului (ONRC).Documentele necesare solicitate de ONRC pot fi accesate aici.

2.Ce obligații are PFA-ul după ce s-a înființat?

După ce este înființat PFA-ul, în termen de 30 de zile de la înființare, se va depune de către titularul PFA-ului, Declarația Unică. Prin această declarație se vor completa sumele estimate a se realiza în anul curent, atât venituri, cât și cheltuieli deductibile.
Estimarea veniturilor este destul de facilă în raport cu cheltuielile care se pot deduce la un PFA.
Cheltuielile care sunt luate în considerare la stabilirea impozitului, sunt doar cheltuielile deductibile.

3.Ce înseamnă cheltuieli deductibile PFA sistem real?

Pentru a putea fi considerate cheltuieli deductibile PFA și pentru a putea fi efectiv luate în considerare la calculul de impozit, aceste cheltuieli trebuie să îndeplinească o serie de condiții:

 • Să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente;
 • Să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
 • Să reprezinte cheltuieli cu salariile și cele asimilate salariilor;
 • Să respecte regulile privind amortizarea;
 • Să reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru: active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
 • Să fie efectuate pentru salariați pe perioada delegării sau detașării în altă localitate, în țară și in străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizațiile plătite acestora, precum și cheltuielile de transport și cazare;
 • Să reprezinte contribuții de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări sociale și/sau contribuții profesionale obligatorii;
 • Să fie efectuate în scopul desfășurării activității și reglementate prin acte normative în vigoare.

4.Când se declară impozitul final PFA sistem real?

Ulterior înființării, anual, până în data de 15 martie a fiecărui an, se depune Declarația Unică ce va cuprinde atât venitul efectiv realizat pentru anul trecut, cât și venitul estimat pentru anul în curs.

5.Ce taxe are de plată un PFA sistem real?

Pentru a stabili ce taxe are un PFA de achitat la stat, atât în ce privește impozitul pe venitul PFA sistem real, cât și în ce privește contribuțiile la pensie (CAS) si la sănătate (CASS), trebuie luat în calcul plafonul anual care reprezintă echivalentul a 12 salarii minime pe economie,
În anul 2019 plafonul a fost 2080 lei *12 luni = 24.960 lei.
În anul 2020 plafonul este   2230 lei *12 luni = 26.760 lei.

Dacă veniturile estimate sau realizate efectiv într-un an depășesc plafonul de 12 salarii minime pe economie, trebuie luată în considerare contribuția la CAS si CASS, care se datorează obligatoriu dacă se depășește acest plafon.

Vă punem la dispoziție un calculator venituri PFA sistem real, care vă ajută să faceți simulări de venituri și taxe, precum și sumele nete rămase după calcularea taxelor datorate către stat.
Pentru a efectua calculul venitului, introduceți venitul brut, care reprezintă sumele efectiv încasate.
Urmează să introduceți cheltuielile deductibile, adică acele cheltuieli care sunt efectuate doar în scopul desfășurării activității PFA-ului.
În urma sumelor introduse, se va compara rezultatul cu plafonul de 12 salarii minime, urmând să se recalculeze și restul contribuțiilor.
În ce privește deductibilitatea contribuțiilor la asigurări (CAS si CASS), în anul 2020 doar contribuția la CAS este considerată ca fiind deductibilă la calculul de impozit.

Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre veniturile PFA, despre Declarația Unică, sau alte informații legate de activități independente, nu ezitați să ne contactați.

Telefon: 0741 228 697
contact@contabilitatepebune.ro

PFA sistem real – cheltuieli deductibile PFA

Vă prezentăm câteva informații despre PFA sistem real, ce impozite datorează la stat, cum se calculează taxele PFA-ului și cum se declară acestea.
De asemenea, vă prezentăm informații despre deductibilitatea cheltuielilor la un PFA sistem real.

1.Ce este PFA-ul?

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008, reglementează activitățile economice desfășurate de către persoanele fizice.
Aceasta prevede următoarele forme de organizare:

 • întreprindere individuală (II) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;
 • întreprindere familială (IF) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;
 • persoană fizică autorizată (PFA) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă;

PFA-ul este una dintre cele mai utilizate forme de organizare dintre activitățile desfășurate în mod independent.
Ca să se înființeze un PFA, trebuie îndeplinite anumite formalități la Oficiul National al Registrului Comerțului (ONRC).Documentele necesare solicitate de ONRC pot fi accesate aici.

2.Ce obligații are PFA-ul după ce s-a înființat?

După ce este înființat PFA-ul, în termen de 30 de zile de la înființare, se va depune de către titularul PFA-ului, Declarația Unică. Prin această declarație se vor completa sumele estimate a se realiza în anul curent, atât venituri, cât și cheltuieli deductibile.
Estimarea veniturilor este destul de facilă în raport cu cheltuielile care se pot deduce la un PFA.
Cheltuielile care sunt luate în considerare la stabilirea impozitului, sunt doar cheltuielile deductibile.

3.Ce înseamnă cheltuieli deductibile PFA sistem real?

Pentru a putea fi considerate cheltuieli deductibile PFA și pentru a putea fi efectiv luate în considerare la calculul de impozit, aceste cheltuieli trebuie să îndeplinească o serie de condiții:
Să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente;
Să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
Să reprezinte cheltuieli cu salariile și cele asimilate salariilor;
Să respecte regulile privind amortizarea;
Să reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru: active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
Să fie efectuate pentru salariați pe perioada delegării sau detașării în altă localitate, în țară și in străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizațiile plătite acestora, precum și cheltuielile de transport și cazare;
Să reprezinte contribuții de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări sociale și/sau contribuții profesionale obligatorii;
Să fie efectuate în scopul desfășurării activității și reglementate prin acte normative în vigoare.

4.Când se declară impozitul final PFA sistem real?

Ulterior înființării, anual, până în data de 15 martie a fiecărui an, se depune Declarația Unică ce va cuprinde atât venitul efectiv realizat pentru anul trecut, cât și venitul estimat pentru anul în curs.

5.Ce taxe are de plată un PFA sistem real?

Pentru a stabili ce taxe are un PFA de achitat la stat, atât în ce privește impozitul pe venitul PFA sistem real, cât și în ce privește contribuțiile la pensie (CAS) si la sănătate (CASS), trebuie luat în calcul plafonul anual care reprezintă echivalentul a 12 salarii minime pe economie,
În anul 2019 plafonul a fost 2080 lei *12 luni = 24.960 lei.
În anul 2020 plafonul este   2230 lei *12 luni = 26.760 lei.

Dacă veniturile estimate sau realizate efectiv într-un an depășesc plafonul de 12 salarii minime pe economie, trebuie luată în considerare contribuția la CAS si CASS, care se datorează obligatoriu dacă se depășește acest plafon.

Vă punem la dispoziție un calculator venituri PFA sistem real, care vă ajută să faceți simulări de venituri și taxe, precum și sumele nete rămase după calcularea taxelor datorate către stat.
Pentru a efectua calculul venitului, introduceți venitul brut, care reprezintă sumele efectiv încasate.
Urmează să introduceți cheltuielile deductibile, adică acele cheltuieli care sunt efectuate doar în scopul desfășurării activității PFA-ului.
În urma sumelor introduse, se va compara rezultatul cu plafonul de 12 salarii minime, urmând să se recalculeze și restul contribuțiilor.
În ce privește deductibilitatea contribuțiilor la asigurări (CAS si CASS), în anul 2020 doar contribuția la CAS este considerată ca fiind deductibilă la calculul de impozit.

Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre veniturile PFA, despre Declarația Unică, sau alte informații legate de activități independente, nu ezitați să ne contactați.

Telefon: 0741 228 697
contact@contabilitatepebune.ro

Suntem sociali: