Impozit dividende 2021

Calculator impozit dividende 2021

In cele ce urmează veți afla informații despre dividende, ce sunt dividendele, cum se impozitează acestea în anul 2021 și ce obligații revin asociaților după ce aceste dividende au fost distribuite.

Ce sunt dividendele?

Dividendele reprezintă partea din profit care revine fiecărui asociat sau acționar.
O societate care la finalul anului a înregistrat profit, îl poate distribui către asociații/acționarii firmei, proporțional cu părțile sociale/numărul de acțiuni deținute de către fiecare.
Pentru a putea fi repartizate dividende, trebuie ca societatea să aibă profit de repartizat.Acest profit se poate repartiza sub formă de dividende, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Asociaților sau Acționarilor (AGA), respectiv Hotarârea Asociatului Unic.

Ce impozite se datorează pentru dividendele repartizate?

Pentru dividendele repartizate în anul 2021, se datorează un impozit pe dividende de 5%, aplicat la suma repartizată.

Se datorează contribuție la asigurări sociale pentru dividende (pensie-CAS)?

Veniturile din dividende nu sunt cuprinse în baza de calcul al contribuției de asigurări sociale.

Se datorează contribuție la asigurări sociale de sănătate pentru dividende (sănătate-CASS)?

Pentru veniturile din dividende se datorează contribuție la asigurări sociale de sănătate în anumite condiții.
Dacă veniturile din dividende depășesc plafonul de 12 salarii de bază minime brute pe țară, se datorează contribuția la sănătate.

Se depune Declarația Unică pentru dividende?

Declarația Unică pentru veniturile din dividende se depune doar în situația în care s-a depășit plafonul de 12 salarii de bază minime brute pe țară (27.600 lei pentru anul 2021).
Persoanele care au ridicat dividende sub acest plafon, nu au obligația depunerii Declarației Unice pentru dividendele ridicate.

În ce termen se depune Declarația Unică?

Declarația Unică dividende se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, practic, se depune calculând 30 de zile de la data depășirii plafonului.

Cum se procedează când sunt mai mulți asociați?

În situația în care sunt mai multi asociați, pentru a stabili obligațiile fiecărui asociat, se compară venitul din dividende al fiecărui asociat, cu plafonul celor 12 salarii minime.
Datorează contribuția la sănătate și au obligația depunerii declaratiei unice, doar asociatii care au primit dividende peste plafonul celor 12 salarii minime.

Când se pot scoate dividendele din firmă?

Dividendele se pot ridica:
Anual – după aprobarea situațiilor financiare anuale de către AGA
Trimestrial – după aprobarea situațiilor financiare interimare de către AGA

Pentru informații mai detaliate legate de impozit dividende și Declarația Unică , precum și model Hotărâre AGA dividende, accesați articolul Impozit dividende – Declarația Unică dividende.

 

Limitarea responsabilitatii
Acest calculator de dividende este pus la dispozitia dumneavoastra pentru a fi folosit numai cu scopul efectuarii unor simulari/ estimari privind calculul dividendelor. Acest calculator impozit dividende nu acopera toate particularitatile posibile.
LIN Premium Conta isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat ca urmare a utilizarii acestui calculator de dividende . Recomandam sa solicitati o analiza a cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe calculele efectuate cu ajutorul calculatorului de  dividende.