Impozit venit microintreprinderi

Calculator impozit venit microintreprinderi

Calculator impozit microintreprinderi

Va punem la dispozitie un calculator impozit venit microintreprinderi, care va ajuta sa calculati impozitul datorat la stat, in functie de veniturile obtinute si numarul de salariati al societatii Dvs.

Care sunt cotele de impozit la o microintreprindere?

Cota de impozit pe care o datoreaza o microintreprindere, poate fi:

  • 1% daca societatea are cel putin un salariat cu 8 ore;
  • 3% daca societatea nu are salariati, sau daca are salariati dar nu cumuleaza in total un program de 8 ore.

Cum se calculeaza impozitul la o microintreprindere?

Impozitul pe venit datorat de o microintreprindere, se calculeaza aplicand cota de impozit de 1% sau 3% la suma veniturilor impozabile, definite conform codului fiscal.

Ce reprezinta baza impozabila la o microintreprindere?

In codul fiscal, este definita baza impozabila, ce reprezinta veniturile asupra carora se calculeaza impozitul.
Nu toate veniturile unei microintreprinderi sunt impozabile.
Va prezentam mai jos lista reprezentand baza impozabila a  impozitului pe veniturile microintreprinderilor, definite conform codului fiscal.

Baza impozabila la o microintreprindere definita conform codului fiscal:

(1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
d) veniturile din subventii;
e) veniturile din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridică romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor;
e^1) veniturile din ajustari pentru pierderi asteptate aferente activelor financiare constituite de persoanele juridice romane care desfasoara activitati in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
h) veniturile din diferente de curs valutar;
i) veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, inregistrate in contul „709”, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
k) veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite, potrivit legii, titulari initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii legali ai acestora;
l) despagubirile primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului;
m) veniturile obtinute dintr-un stat strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, daca acestea au fost impozitate in statul strain.

(2) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, la baza impozabila determinata potrivit alin. (1) se adauga următoarele:
a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, inregistrate in contul „609”, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
b) in trimestrul IV sau in ultimul trimestru al perioadei impozabile, in cazul contribuabililor care isi inceteaza existenta, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului;
c) rezervele, cu exceptia celor reprezentand facilitati fiscale, reduse sau anulate, reprezentand rezerva legala, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificării destinatiei rezervei, distribuirii acesteia catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui altui motiv;
d) rezervele reprezentand facilitati fiscale, constituite in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire catre participanti sub orice forma, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. In situatia in care rezervele fiscale sunt mentinute pana la lichidare, acestea nu sunt luate in calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidarii.

Ce facilitati are o microintreprindere la calculul impozitului?

In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.

 

Limitarea responsabilitatii
Acest calculator pentru calcularea impozitului pe venit este pus la dispozitia dumneavoastra pentru a fi folosit numai cu scopul efectuarii unor simulari/estimari privind calculul impozit pe venit microintreprinderi. Acest calculator pentru calcularea impozitului pe venit nu acopera toate particularitatile posibile.
LIN Premium Conta isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat ca urmare a utilizarii acestui calculator pentru calcularea impozitului pe venit. Recomandam sa solicitati o analiza a cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe calculele efectuate cu ajutorul calculatorului pentru calcularea impozitului pe venit.