Calculator salariu | Calculator venituri PFA | Declaratia unica

Conform definitiei din Codul Muncii ( Legea 53/2003), salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Pentru munca prestata in baza unui contract individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.
La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.
Pentru persoanele care sunt mai putin familiarizate cu definitiile date de Codul Muncii, sunt destul de greu de inteles diversi termeni cum ar fi: salariu brut, salariu net, salariu de incadrare, etc.
Cand negociem salariul cu viitorul nostru angajator, nu ne punem problema denumirii salariului, ci suntem mai familiarizati cu sintagma „cat primesc in mana”.

In practica avem cateva componente:

1.Salariul de baza ( denumit si salariu de incadrare) reprezinta suma inscrisa in contractul individual de munca, fara sporuri, indemnizatii sau alte adaosuri.
2.Salariul brut realizat reprezinta totalul veniturilor realizate de salariat, cuprinzand salariul de baza realizat pentru timpul efectiv lucrat, la care se adauga sporuri, prime, bonus-uri, indemnizatii.
3.Salariul net reprezinta salariul brut realizat din care se scad contributiile datorate catre stat pentru sanatate, pensie, impozit.Practic reprezinta suma cu care salariatul ramane efectiv.

Un calcul salarii poate parea simplu, in practica trebuie sa se tina conta de mai multe variabile cum ar fi:deducerea personala, ore suplimentare, concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata.Toate aceste variabile influenteaza modul de calcul salarii.

Daca doriti sa faceti calcule ca sa aflati ce salariu net veti avea pornind de la salariul brut (calcul de la brut la net), sau daca doriti sa faceti diverse simulari, puteti accesa linkul de mai jos pentru calculator salariu.

Calculator Salariu – Click Accesare

In situatia in care obtineti venituri din salarii pe baza unui contract individual de munca, angajatorul Dvs.va declara sumele datorate catre stat.
In afara veniturilor din salarii, mai exista cateva venituri pentru care se datoreaza contributii catre stat.

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt urmatoarele:

  • venituri din activitati independente
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuala
  • venituri din salarii si asimilate salariilor
  • venituri din cedarea folosintei bunurilor
  • venituri din investitii
  • venituri din pensii
  • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura
  • venituri din premii si din jocuri de noroc
  • venituri din transferul proprietatilor imobiliare
  • venituri din alte surse

Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri sau pierderi din activitati independente sau din categoria celor enumerate mai sus, au obligatia de a depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor in vederea definitivarii impozitului anual pe venit. Declaratia unica se completeaza pentru fiecare sursa din cadrul fiecarei categorii de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net sau pierderea distribuita din asociere.
Declaratia unica se completeaza si se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin Spatiul Privat Virtual (SPV), sau prin obtinerea unui certificat digital calificat (semnatura electronica).
Persoanele fizice trebuie sa obtina de la ANAF user si parola.
Persoanele fizice isi vor calcula singure sumele pentru impozitele si contributiile datorate.

Formele de organizare specifice activitatilor independente sunt: Persoana Fizica Autorizata (PFA), Intreprindere Individuala (II), Intreprindere Familiala (IF), Cabinet Individual, cea mai utilizata forma fiind PFA-ul.
Cum stabilesc PFA-urile sumele pe care trebuie sa le declare in Declaratia unica?

PFA-urile impozitate in sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila (registrul de incasari si plati), fac diferenta intre total venituri si total cheltuieli deductibile, rezultand o suma la care aplica cota de impozit in vigoare.
PFA-urile impozitate pe baza de norme de venit, vor aplica cota de impozit in vigoare la norma stabilita anual pentru fiecare tip de activitate.

Va punem la dispozitie un calculator venituri PFA sistem real, care va ajuta sa faceti o estimare a taxelor pe care le datorati la stat, precum si a sumelor nete ramase dupa ce platiti toate taxele catre stat.

Calculator venituri PFA sistem real – Click Accesare

Daca doriti sa aflati mai multe detalii despre calcul salarii, despre calcul venituri PFA sistem real sau norma de venit, cum se depune declaratia unica, precum si alte informatii legate de calcul salarii, nu ezitati sa ne contactati aici .