Este obligatorie depunerea capitalului social la înființarea unui SRL?

Odată cu intrarea în vigoare a Legii 223/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020, care modifică Legea societăților comerciale 31/1990, statul român urmărește să simplifice și debirocratizeze procesul de înființare a societăților cu răspundere limitată (SRL).

Astfel, printre modificările aduse de această lege se numără eliminarea capitalului social minim de 200 de lei și a obligației de a include dovada vărsării capitalului social în bancă la dosarul de înființare a unui SRL ce trebuie depus de către administrator la Registrul Comerțului. 

Ca o scurtă mențiune, capitalul social reprezintă totalitatea aporturilor în numerar și în natură ale persoanelor fizice și/sau juridice care au decis să înființeze o societate comercială.

În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt schimbările legislative de care administratorii și antreprenorii trebuie să țină seama la înființarea unui SRL. 

Se elimină suma minimă de 200 de lei a capitalului social 

Dacă anterior articolul 11 alin. (1) din Legea 31/1990 susținea că “capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.”, acum secțiunea respectivă a fost modificată să cuprindă următoarea mențiune: “capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată se divide în părți sociale egale”.

Cu alte cuvinte, conform modificărilor actului normativ, valoarea minimă a capitalului social al unui SRL nu poate fi mai mică de un 1 leu și se împarte în mod egal între asociați. Așadar, o firmă cu trei asociați, de exemplu, va avea un capital social de minim 3 lei.

Din perpectiva imagii pe care o creează o firmă de “2 lei”, prin prisma faptului că acest capital social reprezintă contribuția asociaților la constituirea societății, recomandarea noastră este de a nu constitui firme cu capital social de 2-3 lei, pentru a nu crea o imagine negativă în relația cu partenerii de afaceri.

Nu mai este necesară dovada efectuării vărsămintelor de capital social la înmatricularea SRL-ului

Articolul 36 alin. (2), litera b din Legea 31/1990 s-a modificat astfel: “b) dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv, cu excepția societăților cu răspundere limitată

Ținem să menționăm că principalele documentele necesare înființării unui SRL rămân următoarele:

 • Cererea de înregistrare
 • Rezervarea denumirii firmei
 • Actul constitutiv 
 • Contractul de închiriere sau subînchiriere pentru spațiul cu destinație de sediu social
 • Actele de identitate ale administratorilor în copie legalizată
 • Specimenele de semnătură ale administratorilor firmei
 • Declarații pe proprie răspundere ale asociaților și/ sau administratorului că îndeplinesc calitatea respectivă din punct de vedere legal
 • Cazierul fiscal al fiecăruia dintre administratori

Mulțumită acestei schimbări în legislație, administratorii firmelor vor face doar un singur drum la bancă pentru deschiderea contului curent al firmei și depunerea capitalului social în acest cont după înființarea societății. Această operațiune se poate face și online prin intermediul site-ului băncii, precum în cazul platformei de la Banca Transilvania.

ATENȚIE: Aceste operațiuni vor trebui înregistrate în contabilitate în baza unor note contabile și inclusiv a extrasului de cont, conform exemplului următor:

 • Constituirea capitalului social al firmei A:  456 = 1011 (456 reprezintă decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul și 1011 este capitalul social nevărsat, care poate fi minim 1 leu per asociat) 
 • Vărsarea capitalului social în contul bancar: 5121 = 456 (5121 reprezintă conturi la bancă în lei și 456 este decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul)
 • Înregistrarea extrasului bancar: 1011 = 1012 (1011 este capitalul social nevărsat, iar 1012 capitalul social vărsat)

Așadar, cu toate că nu mai există obligația depunerii la ONRC a dovezii privind depunerea capitalului social în bancă, depunerea capitalului social este in continuare obligatorie, conform prevederilor actului constitutiv, fie prin depunere la bancă, fie prin depunerea în casieria societății, ulterior constituirii societății.

Evidențierea depunerii capitalului social în bancă se poate efectua și prin virarea banilor din contul personal al asociatului (sau al fiecărui asociat, în cazul în cate societatea are mai mulți asociați).
Pentru activitățile de Ecommerce, Amazon, Ebay, magazine online, recomandăm deschiderea unui cont bancar internațional la Wise, una dintre cele mai bune variante în ce privește multitudinea de valute care se pot utiliza, rapiditatea transferurilor si comisioanele reduse.
Puteți utiliza link-ul nostru de afiliere, pe care îl găsiți aici.

Cum vă poate ajuta LIN Premium Conta?

Echipa noastră de experți contabili este pregătită să vă ajute pe parcursul întregului proces de înființare SRL, de la redactarea actului constitutiv și a contractului de comodat/închiriere spațiu pentru sediu social la obținerea cazierului fiscal de la administrația financiară pentru administratorii și asociații firmei și înregistrarea în contabilitate/modificarea capitalului social, până la depunerea și ridicarea actelor de la Registrul Comerțului. 

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la numărul de telefon 0741 228 697 sau la adresa contact@contabilitatepebune.ro.

Suntem sociali: