O nouă declarație pentru Agenții de turism

Termen de depunere 28 februarie 2019

În luna august a apărut în MONITORUL OFICIAL  NR. 728 din 23 august 2018, Ordonanța Guvernului Nr.2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate.

Acestă ordonanță stabileşte cadrul legal cu privire la contractele ce au ca obiect pachetele de servicii de călătorie precum şi serviciile de călătorie asociate, încheiate între călători şi comercianţi.

În ordonanță sunt definite tipurile de activităti desfașurate de către agenții de turism.

Astfel, se pot desfășura atât activități de organizare cât și activități de intermediere.

Conform definiției din lege, cele două tipuri de activități desfășurate de agenții de turism se diferențiază astfel:

Activitate de organizare: activitatea prin care agenţia combină şi vinde sau oferă spre vânzare pachete fie direct, fie prin intermediul unui alt comerciant sau împreună cu un alt comerciant, sau activitatea comerciantului care transmite datele călătorului unui alt comerciant.Agenţia de turism care desfăşoară activitatea de organizare este denumită agenţie de turism organizatoare;

Activitate de intermediere: activitatea prin care agenţia, alta decât agenţia organizatoare, vinde sau oferă spre vânzare, în calitate de intermediar, pachete combinate de către o agenţie de turism organizatoare. Agenţia de turism care desfăşoară activitatea de intermediere este denumită agenţie de turism intermediară.

Pe lângă o serie de obligații ce revin Agenţiilor de turism organizatoare în ce privește oferirea de garanții privind rambursarea tuturor plăţilor efectuate de către sau pe seama călătorilor, prin scrisori de garanţie bancară, poliţe de asigurare, fond de garantare a pachetelor de călătorie sau alte instrumente de garantare legal constituite, ordonanța prevede la Art.19, Raportarea către Ministerul Turismului a informaţiilor cu privire la pachetele de călătorie.

„Agenţiile de turism organizatoare care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul naţional şi comercializează către călători pachete de servicii de călătorie au obligaţia de a transmite periodic Ministerului Turismului informaţii referitoare la activitatea desfăşurată”.

Obligația depunerii raportării de catre agentii de turism se aplică incepand cu datele aferente lunii ianuarie 2019.

Nedepunerea raportării se sancționează cu amendă de 10.000 lei (Art.27 din OG2/2018)

Ordinul Nr. 1183/2018 stabilește modelul, conţinutul și modalitatea de depunere a „Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare”

Termenul de depunere a declaraţiei este lunar, până la data de 30 inclusiv a lunii.

În cazul lunii februarie, până la data de 28 inclusiv.

Declaraţia se poate depune:

 • prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
 • în format letric şi în format electronic editabil de tip excel la registratura generală a Ministerului Turismului sau se transmite Ministerului Turismului prin servicii poştale;
 • la adresa de poștă electronică raportare.agentii@mturism.ro

Depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se face prin obținerea unui certificat calificat digital, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Se accesează platforma edirect-eguvernare.ro , se creeaza un cont si se respectă toți pașii indicați pe platformă.

Declaraţia în format electronic editabil de tip excel se transmite/se depune cel puţin prin una dintre următoarele modalităţi:

 • ataşată pe suport electronic, prin servicii poştale;
 • ataşată pe suport electronic, la registratura generală a Ministerului Turismului;
 • la adresa de poştă electronică raportare.agentii@mturism.ro.

Ordonanţa nu se aplică:

 • pachetelor şi serviciilor de călătorie asociate care durează mai puţin de 24 de ore, cu excepţia situaţiei în care acestea includ cazare peste noapte;
 • pachetelor oferite şi serviciilor de călătorie asociate facilitate ocazional şi pe o bază nonprofit şi numai unui grup restrâns de călători;
 • pachetelor şi serviciilor de călătorie asociate achiziţionate în temeiul unui acord general pentru organizarea unei călătorii de afaceri, încheiat între un comerciant şi o altă persoană fizică sau juridică ce acţionează din motive legate de activitatea sa comercială, afacerea, meseria sau profesia sa.

În concluzie, declarația nu se depune de către toate agențiile de turism, ci doar de către cele care desfășoară activitate de organizare.

Termenul de depunere a declarației aferent lunii ianuarie este 28 februarie 2019.

Amenda pentru nedepunerea declarației de catre agentii de turism este de 10.000 lei.

Urmărește-ne în continuare pe canalul nostru de stiri .
Urmarește și pagina noastră de facebook, pentru a fi la curent cu noutățile legislative.
Like+Share…

 

 

 

Un like?
 •  
 •