calculator venituri Pfa sistem real 2019

PFA sistem real – cheltuieli deductibile PFA

Va prezentam cateva informatii despre PFA sistem real, ce impozite datoreaza la stat, cum se calculeaza taxele PFA-ului si cum se declara acestea.
Deasemenea, va prezentam informatii despre deductibilitatea cheltuielilor la un PFA sistem real.

Ce este PFA-ul?

PFA-ul este una dintre cele mai utilizate forme de organizare dintre activitatile desfasurate in mod independent.
Ca sa se infiinteze un PFA, trebuiesc indeplinite anumite formalitati la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Documentele necesare solicitate de ONRC pot fi accesate aici.

Ce obligatii are PFA-ul dupa ce s-a infiintat?

Dupa ce este infiintat PFA-ul, in termen de 30 de zile de la infiintare, se va depune de catre titularul PFA-ului, Declaratia Unica.Prin aceasta declaratie se vor completa sumele estimate a se realiza in anul curent, atat venituri, cat si cheltuieli deductibile.
Estimarea veniturilor este destul de facila in raport cu cheltuielile care se pot deduce la un PFA.
Cheltuielile care sunt luate in considerare la stabilirea impozitului, sunt doar cheltuielile deductibile.

Ce inseamna cheltuieli deductibile PFA?

Pentru a putea fi considerate cheltuieli deductibile PFA si pentru a putea fi efectiv luate in considerare la calculul de impozit, aceste cheltuieli trebuie sa indeplineasca o serie de conditii:

  • Sa fie efectuate in cadrul activitatilor independente, justificate prin documente;
  • Sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
  • Sa reprezinte cheltuieli cu salariile si cele asimilate salariilor;
  • Sa respecte regulile privind amortizarea;
  • Sa reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru: active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
  • Sa fie efectuate pentru salariati pe perioada delegarii sau detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, reprezentand indemnizatiile platite acestora, precum si cheltuielile de transport si cazare;
  • Sa reprezinte contributii de asigurari sociale platite la sistemele proprii de asigurari sociale si/sau contributii profesionale obligatorii;
  • Sa fie efectuate in scopul desfasurarii activitatii si reglementate prin acte normative in vigoare.

Cand se declara impozitul final?

Ulterior infiintarii, anual, pana in data de 15 martie a fiecarui an, se depune Declaratia Unica ce va cuprinde atat venitul efectiv realizat pentru anul trecut, cat si venitul estimat pentru anul in curs.

Ce taxe are de plata un PFA?

Pentru a stabili ce taxe are un PFA de achitat la stat, atat in ce priveste impozitul pe venitul PFA sistem real, cat si in ce priveste contributiile la pensie (CAS) si la sanatate (CASS), trebuie luat in calcul plafonul anual care reprezinta echivalentul a 12 salarii minime pe economie (in anul 2019 plafonul este 2080 lei *12 luni = 24.960 lei).
Daca veniturile estimate sau realizate efectiv intr-un an depasesc plafonul de 12 salarii minime pe economie, trebuie luata in considerare contributia la CAS si CASS, care se datoreaza obligatoriu daca se depaseste acest plafon.

Va punem la dispozitie un calculator venituri PFA sistem real, care va ajuta sa faceti simulari de venituri si taxe, precum si sumele nete ramase dupa calcularea taxelor datorate catre stat.

Pentru a efectua calculul venitului, introduceti venitul brut, care reprezinta sumele efectiv incasate.
Urmeaza sa introduceti cheltuielile deductibile, adica acele cheltuieli care sunt efectuate doar in scopul desfasurarii activitatii PFA-ului.
In urma sumelor introduse, se va compara rezultatul cu plafonul de 12 salarii minime, urmand sa se recalculeze si restul contributiilor.

In ce priveste deductibilitatea contributiilor la asigurari (CAS si CASS), in anul 2019 doar contributia la CAS este considerata ca fiind deductibila la calculul de impozit.

Daca doriti sa aflati mai multe detalii despre veniturile PFA, despre Declaratia Unica, sau alte informatii legate de activitati independente, nu ezitati sa ne contactati.

Telefon: 0741 228 697

Limitarea responsabilitatii

Acest calculator este pus la dispozitia dumneavoastra pentru a fi folosit numai cu scopul efectuarii unor simulari/ estimari privind calculul impozitului pe venitul PFA in sistem real. Acest calculator pentru calcularea impozitului pe venitul PFA in sistem real nu acopera toate particularitatile posibile.
LIN Premium Conta isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat ca urmare a utilizarii acestui calculator pentru calcularea impozitului pe venitul PFA in sistem real. Recomandam sa solicitati o analiza a cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe calculele efectuate cu ajutorul calculatorului pentru calcularea impozitului pe venitul PFA in sistem real.