Se anulează obligațiile fiscale aferente reîncadrării diurnelor ca venituri impozabile |Plafoane diurnă 2022

Lipsa unor reglementări clare și complete a făcut ca tratamentul fiscal al indemnizațiilor acordate de angajatorii români pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității salariaților în alt stat să reprezinte ani de-a rândul un motiv de conflict între contribuabili și ANAF.

În 2020, numeroase inspecții fiscale ale transportatorilor rutieri internaționali s-au soldat cu reîncadrare diurne drept venituri de natură salarială. Astfel, autoritățile fiscale au recalculat impozitul și contribuțiile sociale datorate de către angajatori, impunând sancțiuni sub formă de penalități și dobânzi ce au pus sub semnul incertitudinii situația financiară a firmelor respective.

Ca urmare a acestor evenimente, la finalul lunii martie a acestui an a fost adoptată Legea nr. 72/2022 privind anularea obligaţiilor fiscale aferente reimpozitării indemnizațiilor de delegare/detașare și clarificarea regimului fiscal aplicabil diurnelor. Această lege intră în vigoare de la data de 3 aprilie 2022.

În cele ce urmează vă vom prezenta cum se va pune în aplicare amnistia fiscală, cine va beneficia de aceasta și care sunt plafoanele netaxabile în baza cărora se calculează diurnele acordate salariaților.

Reincadrare diurne – care este scopul amnistiei fiscale? 

Noua amnistie fiscală urmărește anularea obligațiilor, atât neplătite cât și plătite, impuse de organele fiscale de control prin recalificarea diurnelor ca venituri salariale taxabile în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a Legii 72/2022. 

În același timp, amnistia interzice autorităților fiscale de a reclasifica pe viitor indemnizațiile de delegare/detașare prin decizii de impunere în lipsa unui control efectuat de Inspecția Muncii care să stabilească în prealabil acest lucru.

Cum se va aplica amnistia fiscală în cazul indemnizațiilor de delegare/detașare recalificate drept venituri salariale de ANAF?

Potrivit modificărilor Codului fiscal, ANAF este obligată să emită un ordin cu regulile privind anularea obligațiilor fiscale în termen de maxim 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. 

În ceea ce privește aplicarea amnistiei există trei situații distincte: 

  1. În cazul deciziilor de impunere emise și comunicate contribuabilului, ANAF va anula din oficiu sumele de plată aferente diferențelor de impozite și contribuții printr-o decizie de anulare a obligațiilor fiscale comunicată ulterior contribuabilului.
  2. În situația în care ANAF a emis o decizie pentru acele diferențe, dar nu a comunicat-o încă contribuabilului, organul fiscal va scoate acele diferențe din evidența sa pe baza unui borderou de scădere fără a-l anunța pe contribuabil.
  3. În cazul în care diferențele de impozite, contribuții și alte sume reprezentând penalități au fost plătite deja de contribuabil, sumele se vor restitui acestuia la cerere. Dreptul de a solicita restituirea sumelor, respectiv de a depune cererea de restituire se prescrie după 5 ani de la data intrării în vigoare a legii (3 aprilie 2022).

Ce companii beneficiază de amnistia fiscală?

reincadrare diurne - plafoane diurna 2022

reincadrare diurne – plafoane diurna 2022

Amnistia fiscală vizează nu numai transportatorii internaționali care au fost afectați de recalificarea diurnelor ci și prestatorii de servicii de construcții și agenții de muncă temporară care recrutează persoane și le pun la dispoziția firmelor din cadrul statelor Uniunii Europene sau statelor terțe.

De asemenea, prevederile actul normativ se aplică și altor companii care și-au trimis angajații în străinătate cu diurnă pentru ca mai apoi un control al organelor fiscale să stabilească acele sume ca fiind venituri impozabile.

Care sunt plafoanele neimpozabile pentru diurnele acordate angajaților?

Începând din luna mai 2022, sumele corespunzătoare diurnelor netaxabile acordate angajaților de către angajator se vor calcula în baza a două plafoane precum urmează:

  • în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru salariații autorităților și instituțiilor publice, fără a depăși însă contravaloarea a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
  • în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru salariatul român care își desfășoară temporar activitatea în altă țară, dar nu mai mult de 3 salarii de bază pentru locul de muncă ocupat.

Cel de-al doilea plafon se calculează raportând contravaloarea a 3 salarii de bază la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă și multiplicând rezultatul obținut cu numărul de zile aferente perioadei de delegare, detașare sau desfășurare a activității în altă localitate din țară sau în străinătate.

Dacă unul dintre cele două plafoane este depășit, diferența este tratată ca venit de natură salarială, fiind taxată ca atare. 

ATENȚIE: În cazul acordării indemnizațiilor de delegare/detașare administratorilor firmelor, calculul sumelor neimpozabile se face pe baza remunerației trecute în raportul juridic.

LIN Premium Conta te ajută să ții pasul cu schimbările legislative din domeniul contabilității digitale și al salarizării

Aplicarea corectă a prevederilor unei legi presupune timp și efort ce poate fi investit în eficientizarea operațiunilor interne ale firmei și atragerea unui număr mai mare de clienți fideli pentru afacerea dumneavoastră.

Soluția ce v-o propunem astăzi este externalizarea serviciilor de contabilitate și salarizare cu ajutorul specialiștilor din cadrul echipei Lin Premium Conta. 

Oferta noastră include pachete complete de servicii contabile, consultanță financiar-contabilă, salarizare și administrare personal adaptate specificului și gradului de dezvoltare al firmei dumneavoastră, la prețuri avantajoase.

Pentru orice întrebări privind optimizarea situației contabile sau a operațiunilor de resurse umane din cadrul companiei dumneavoastră, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon
Telefon 0741 228 697 sau la adresa contact@contabilitatepebune.ro.

Suntem sociali: