Servicii electronice – M1SS Servicii IT, Servicii web, Servicii online

Serviciile electronice cuprind o gamă largă de servicii prestate online, în special de către freelanceri care activează pe platforme online sau care realizează diferite aplicații, care pot fi descărcate sau utilizate de către diverse persoane, fie persoane fizice, fie persoane juridice, UE sau NON-UE.
În momentul în care începi să realizezi o aplicație web, pe care să o poată folosi oricine, nu te gândești la TVA și la faptul că ai putea fi obligat să știi ce cote de TVA sunt în diverse țări și nici faptul că ar trebui să facturezi serviciile prestate de tine către persoane din diverse țări, cu cota de TVA din țara respectivă.
Deși pare destul de complicat, sunt cateva reguli de bază, care clarifică modul de facturare a acestor servicii.

Care sunt serviciile electronice (servicii prestate pe cale electronică)?

„Serviciile prestate pe cale electronică” includ serviciile furnizate pe internet sau printr-o
rețea electronică a căror natură determină prestarea lor automată, care implică intervenție umană minimă, și imposibil de realizat în absența tehnologiei informației.

În anexa II din Directiva 2006/112/CE, este prezentată lista orientativă a serviciilor furnizate pe cale electronică, care cuprinde doar o parte din serviciile care se incadrează în categoria de servicii electronice.
1. furnizarea şi găzduirea de site-uri de Internet, mentenanţă la distanţă a programelor şi echipamentelor: găzduirea de site-uri și pagini web și mentenanța acestora, stocarea de date online, furnizarea online de spațiu pe disc;
2. furnizarea de software şi actualizarea acestora: accesarea sau descărcarea de software-uri, drivere pentru descărcare, instalarea automată online de filtre pe site-uri web, instalarea automată online de firewalls;
3. furnizarea de imagini, texte şi informaţii şi punerea la dispoziţie a unor baze de date: abonamente la ziare și reviste online, jurnale pe internet (weblogs), conținutul digitalizat al cărților și al altor publicații electronice, furnizarea de spațiu publicitar, inclusiv bannere publicitare pe un site/o pagină web, folosirea motoarelor de căutare și a directoarelor de internet;
4. furnizarea de muzică, filme şi jocuri, inclusiv de jocuri de noroc şi pariuri, şi de emisiuni sau de manifestări politice, culturale, artistice, sportive, ştiinţifice şi de divertisment: accesarea de jocuri automate online care depind de internet, descărcarea de jocuri pe calculator și pe telefonul mobil, accesarea sau descărcarea de filme;
5. furnizarea de servicii de învăţământ la distanţă: învățământ automat la distanță a cărui funcționare depinde de internet, caiete de exerciții completate de elevi online și notate automat, fără intervenție umană.

În cazul în care prestatorul unui serviciu şi clientul său comunică prin intermediul poştei electronice (mail), acest lucru nu înseamnă că serviciul furnizat este un serviciu furnizat pe cale electronică.

Dacă serviciile prestate de tine se încadrează în una din aceste categorii, atunci va trebui să îți pui problema cu ce cotă de TVA va trebui să facturezi.

Dacă ești plătitor de TVA, sau ești neplătitor de TVA dar ai cod special de TVA, în primul rând va trebui să știi ce categorie de persoane beneficiază de serviciile tale:impozabile sau neimpozabile.

Ce înseamnă persoană impozabilă?
Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfășoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi.
Activitățile economice cuprind activitățile producătorilor, comercianților sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitățile extractive, agricole și activitățile profesiilor liberale sau asimilate acestora. De asemenea constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obținerii de venituri cu caracter de continuitate.
O persoană impozabilă este practic orice persoană juridică, societate, precum și o persoană fizică ce desfășoară activități economice în mod independent.

Ce înseamnă persoană neimpozabilă?
Este considerată persoană neimpozabilă, o persoană care nu indeplinește criteriile de a fi încadrată la persoană impozabilă, cum ar fi: persoane fizice care nu desfășoară nici un fel de activitate economică, instituții publice, organizații non-profit.

După ce ai stabilit dacă beneficiarul tău este persoană impozabilă sau neimpozabilă, va trebui să știi în ce stat este stabilit beneficiarul tău, respectiv UE sau NON-UE.
Astfel, dacă prestezi servicii electronice către persoane neimpozabile din alt stat membru, atunci locul prestării serviciului se consideră că este în statul în care este stabilit beneficiarul și va trebui să facturezi cu TVA-ul din țara beneficiarului.Ai obligația înregistrării în scopuri de TVA în fiecare stat membru de consum în care beneficiarul persoană neimpozabilă este stabilit.

Cotele de TVA aferente fiecărui stat pot fi vizualizate aici.

Nota: Ca o facilitate, pentru serviciile prestate către persoane neimpozabile din UE cu o valoare anuală sub 10.000 euro, locul prestarii se determină după regula generală, adică este la sediul prestatorului nu la sediul beneficiarului.

a) prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită într-un singur stat membru;
b) sunt prestate servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite, îşi au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în orice stat membru, altul decât statul membru prevăzut la lit. a);
c) valoarea totală, fără TVA, a prestărilor menţionate la lit. b) nu depăşeşte, în anul calendaristic curent, 10.000 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională şi nu a depăşit această sumă în cursul anului calendaristic precedent.

Așadar, dacă facturezi servicii electronice către persoane neimpozabile din alt stat membru și sumele facturate sunt sub plafonul de 10.000 euro, nu trebuie să te înregistrezi în scopuri de TVA în fiecare stat membru al beneficiarului și nici să facturezi cu cota de TVA din țara beneficiarului, ci aplici cota de TVA din țara prestatorului (a ta).

Ce faci dacă depășești plafonul de 10.000 euro?
Ai două variante:
1. te înregistrezi în scopuri de TVA în fiecare stat membru al beneficiarului și facturezi cu cota de TVA din țara beneficiarului;
2.utilizezi o platforma online pusă la dispoziție de ANAF, numită Mini One Stop Shop (M1SS), care este o facilitate pe care o poți utiliza în scopul declarării și plății TVA-ului din fiecare stat.Dacă te înscrii în această platformă, nu mai trebuie să te inregistrezi în scopuri de TVA în fiecare stat membru al beneficiarului.
Înscrierea pe platforma Mini One Stop Shop (M1SS) se face pe site-ul ANAF, pe baza certificatului digital utilizat pentru depunerea declarațiilor, urmand ca după acceptul ANAF de a utiliza platforma, să se depună trimestrial declarația 399.

Dacă doriți să aflați mai multe noutăți, puteți urmări canalul nostru de știri.

Suntem sociali: