Supraimpozitarea contractelor de muncă cu timp parțial – eliminată

În Monitorul Oficial nr.1054 din 30.12.2019 a fost publicată Legea 263 din 30.12.2019, pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Legea 263/30.12.2019 abrogă alin.5^1-5^5 de la art.146 “Stabilirea și plata contribuțiilor de asigurări sociale” și alin. 5^1 de la art.168 “Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”.
Art.1 Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 146, alineatele (5^1) – (5^5) se abrogă.
(Art.5.1 prevedea referitor la supraimpozitarea contractelor de muncă cu timp parțial astfel: (5^1) Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 lit. a) sau art. 138^1, după caz, asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.)

2. La articolul 146, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
(8) Calculul contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele prevăzute la alin.(2) se realizează de către acestea conform prevederilor alin.(5) și (7), după caz. Contribuția se plăteste până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

3. La articolul 168, alineatul (5^1) se abrogă.

4. La articolul 168, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
(8) Calculul contribuției de asigurări sociale de sănatate datorate de persoanele prevăzute la alin.(2) se realizează de către acestea conform prevederilor alin.(5). Contribuția se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

Această lege intră în vigoare de la data de 01 ianuarie 2020.

Suntem sociali: