TVA de 5% la produsele eco, montane, tradiționale

Prin OUG 31/2019, Guvernul a adus modificări Codului Fiscal în ce privește TVA-ul la produsele eco/tradiționale.

Pana la 31 mai 2019, TVA-ul pentru aceste produse a fost de 9%.Începând cu 1 iunie 2019, firmele pot aplica pentru alimentele de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, cota redusă de TVA de 5%, dacă respectă anumite condiții.

Pentru a putea aplica cota redusă de TVA de 5% la produsele eco, acestea trebuie să fie autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Livrarea produselor trebuie însoțită de copia documentului de recunoaştere/ atestare/ certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepţia livrării efectuate către consumatorul final.

Cum se identifică produsele ecologice?
Produsele ecologice românești au sigla „ae”, prescurtare de la „Agricultură ecologică”.
„Agricultură ecologică”, este un termen protejat şi atribuit de U.E României pentru definirea acestui sistem de agricultură și este similar cu termenii ,,agricultură organică” sau ,,agricultură biologică” utilizaţi în alte state membre.
Pentru obţinerea şi comercializarea produselor ecologice care poartă etichetele şi siglele specifice, producătorii trebuie să parcurgă un proces strict ce trebuie urmat întocmai, pe toată trasabilitatea produsului.
Astfel, înainte de a obţine produse agricole ce pot fi comercializate cu menţiunea ,,produs ecologic” exploataţia trebuie să parcurgă o perioadă de conversie, de minimum doi ani.
Pe durata întregului lanţ de obţinere a unui produs ecologic, operatorii trebuie să respecte permanent regulile stabilite în legislaţia comunitară şi naţională. Ei trebuie să-şi supună activitatea unor vizite de inspecţie, realizate de organisme de inspecţie şi certificare, în scopul controlului conformităţii cu prevederile legislaţiei în vigoare privind producţia ecologică.
Sigla naţională ,,ae”, specifică produselor ecologice, alături de sigla comunitară sunt folosite pentru a completa etichetarea, în scopul identificării de către consumatori a produselor obţinute în conformitate cu metodele de producţie ecologică.
Pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, este publicată lista organismelor de control aprobate pentru efectuarea inspecţiei şi certificării produselor agroalimentare ecologice, listă care poate fi consultată aici.

Alte domenii în care se aplică cota de TVA de 5%:

 • manuale școlare, cărți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității
 • serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative
 • livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuința include și amprenta la sol a locuinței.Prin locuință livrată ca parte a politicii sociale se înțelege:
  1. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni și de pensionari;
  2. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap;
  3. livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice
  4. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.
 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;

Ne poți urmări pe pagina noastră de facebook
Urmărește canalul nostru de știri
Telefon: 0741 228 697
E-mail: contact@contabilitatepebune.ro

Un like?
 •  
 •