PFA cu normă de venit | Declarația unică | Calculator PFA

PFA-ul este una dintre cele mai utilizate forme de activități independente, preferată de mulți freelanceri și persoane fizice, datorită simplității contabilității din anumite domenii de activitate, precum și pentru taxele de înființare și desființare reduse.

1.Ce tipuri de PFA-uri există ca modalitate de impozitare?

Persoanele Fizice Autorizate (PFA) pot fi impozitate în două modalități:

  • PFA impozitate în Sistem Real
  • PFA impozitate la Normă de Venit

PFA impozitate în Sistem Real sunt impozitate în funcție de profitul rezultat din diferența între veniturile realizate și cheltuielile efectuate în cursul unui an.
Facem precizarea că în cazul PFA-urilor impozitate în Sistem Real, veniturile sunt considerate realizate doar atunci când sunt încasate, iar cheltuielile sunt efectuate doar atunci când sunt plătite.
Cheltuielile care sunt luate în considerare la calculul impozitului, sunt denumite cheltuieli deductibile și trebuie sa îndeplinească o serie de condiții pentru a putea fi luate în considerare.Puteți citi aici care sunt condițiile.

2.Ce este norma de venit?

Norma de venit este o sumă fixă pe care o stabilește ANAF-ul în fiecare an, pentru anumite activități identificate prin codul CAEN și care este diferită de la un județ la altul.
Norma de venit luată în calcul, este cea din județul în care are sediu PFA-ul, nu cea în care are domiciliul titularul PFA-ului.

3.Cine poate utiliza impozitarea la normă de venit?

Norma de venit poate fi utilizată de către PFA-urile care au codul CAEN prevăzut în lista cu normele de venit elaborată de ANAF.Această listă, pentru anul 2020, poate fi consultată aici:

4.Este obligatoriu să se aplice norma de venit?

În situația în care activitatea desfășurată de un PFA se regăsește în lista cu codurile CAEN care se încadrează la norma de venit, acest PFA poate opta, fie să folosească norma de venit, fie să utilizeze sistemul de calcul în sistem real.
Opțiunea nu este valabilă și în cazul opus, în care un PFA nu se încadrează cu codul sau CAEN în lista ANAF, acesta nu poate opta pentru norma de venit, ci trebuie să folosească obligatoriu sistemul real.

5.Când se trece obligatoriu de la norma de venit la sistemul real?

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, la un curs de schimb mediu anual comunicat de BNR la sfârșitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real.

6.Ce obligații există pentru un PFA cu normă de venit?

După ce este înființat PFA-ul, în termen de 30 de zile de la înființare, se va depune de către titularul PFA-ului, Declarația Unică.
PFA-ul se consideră înființat în ziua în care i s-au eliberat actele de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

7.Se face regularizarea impozitului în anul următor la PFA cu normă de venit?

PFA cu normă de venit nu trebuie să facă regularizare de impozit, deoarece acesta se consideră final.
Sunt anumite situații particulare, în care se depune declarație unică de regularizare, cum ar fi de exemplu acordarea anumitor bonificații de către ANAF.

8.Ce taxe datorează un PFA impozitat la normă de venit?

Pentru a stabili ce taxe are un PFA de achitat la stat, atât în ce privește impozitul pe venitul PFA la norma de venit, cât și în ce privește contribuțiile la pensie (CAS) si la sănătate (CASS), trebuie luat în calcul plafonul anual care reprezintă echivalentul a 12 salarii minime pe economie (în anul 2020 plafonul este 2.230 lei *12 luni = 26.760 lei).
Dacă norma de venit stabilită de ANAF pentru activitatea și județul PFA-ului într-un an depășește plafonul de 12 salarii minime pe economie, trebuie luată în considerare contribuția la CAS și CASS, care se datorează obligatoriu.

9.Ce înseamnă ajustarea normei de venit?

Ajustarea normei de venit reprezintă aplicarea unui coeficient de reducere a normei, în funcție de anumite criterii stabilite de ANAF.
Câteva exemple de reducere a normei de venit:

  • contribuabilii angajați cu contract individual de muncă cu program de 8 ore/zi
  • pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate
  • pentru femeile în vârstă de 60 ani și bărbații în vârstă de peste 65 ani
  • contribuabilii care încep activitatea în cursul anului
  • contribuabilii care își încetează activitatea în cursul anului

Facem referire în special la ultimele două variante: începerea activității în cursul anului și încetarea activității în cursul anului.
În situația în care un PFA cu normă de venit își începe activitatea în cursul anului, acesta va trebui să țină cont la depunerea declarației unice, de recalcularea normei de venit.
Normă de venit stabilită de ANAF este aferentă celor 12 luni din an.
Recalcularea normei se face prin ponderarea timpului efectiv de existența a PFA-ului într-un an.
Se împarte norma de venit datorată la 365 zile și se înmulțește cu nr.de zile de existență a PFA-ului.
Suma rezultată se compară cu plafonul celor 12 salarii minime pe economie, plafon care și el trebuie recalculat.
Recalcularea plafonului se face prin împărțirea plafonului anual la 12 luni și înmulțirea cu câte luni de existență are PFA-ul.

10.Cum se procedează când sunt mai multe activități autorizate (cu CAEN diferit)?

Dacă un PFA desfășoară mai multe activități independente, venitul net se stabilește prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.
Recalcularea normei se face pe fiecare activitate în parte.

Vă punem la dispoziție un calculator venituri PFA la normă de venit, care vă ajută să faceți simulări de venituri și taxe, precum și sumele nete rămase după calcularea taxelor datorate către stat.
Pentru a efectua calculul venitului utilizând calculator PFA, introduceți norma de venit recalculată pentru activitatea dorită.
În urma sumelor introduse, se va compara rezultatul cu plafonul de 12 salarii minime, urmând să se recalculeze și restul contribuțiilor.

Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre veniturile PFA, despre Declarația Unică, sau alte informații legate de activități independente, nu ezitați să ne contactați.

Telefon: 0741 228 697
contact@contabilitatepebune.ro

Un like?
  •  
  •