3 PLAFOANE FISCALE PFA 2022

În anul 2022, persoanele fizice care iși desfășoară activitatea în una din cele trei forme de organizare de mai jos, trebuie să țină cont de 3 plafoane fiscale PFA 2022:

  • întreprindere individuală (II) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;
  • întreprindere familială (IF) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;
  • persoană fizică autorizată (PFA) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă.

1.Plafonul pentru trecerea de la Normă de venit la Sistem Real

Conform art.69 din Codul Fiscal, contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 EURO, începând cu anul fiscal următor au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 EURO, este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal. Cursul mediu anual publicat de BNR pentru EURO aferent anului 2021 este: 4,9204 lei/euro, rezultând un plafon în lei de 492.040 lei.
Reamintim faptul că după depășirea acestui plafon, venitul net anual din activităţi independente se va determina în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri.

2.Plafonul pentru plata contribuțiilor la sănătate (CAS) și pensie (CASS)

Începand cu data de 1 ianuarie 2022, s-a majorat salariul minim pe economie, la suma de 2.550 lei.
Acest salariu minim, este utilizat ca bază de calcul a contribuțiilor la CAS si CASS.
Plafonul pentru stabilirea obligației de plată a CAS și CASS este echivalentul a 12 salarii minime pe economie: 12luni *2.550 lei =30.600 lei.
În situația în care venitul net anual din activităţi independente, respectiv norma de venit stabilită pentru anul 2022 va fi peste 30.600 lei, atunci se va datora obligatoriu contribuția la CAS și CASS.

Procentele de contribuție sunt:
CAS – 25% din baza de calcul aleasă de contribuabil, dar nu mai puțin de 30.600 lei. Suma minimă datorată este: 30.600 * 25% = 7.650 lei.
CASS – 10% din suma minimă de 30.600 lei: 30.600 * 10% = 3.060 lei.

PLAFOANE FISCALE PFA 2022

PLAFOANE FISCALE PFA 2022

3.Plafonul de TVA

Plafonul de TVA are valoarea de 88.500 de EURO.
Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării (3,3817 lei) și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei.
Cursul BNR de la data aderării României la UE este de 3,3817.Acest curs diferă enorm față de Cursul BNR comunicat la data de 31 decembrie 2021: 4,9481.
Așadar, plafonul “actual” de trecere la plătitor de TVA este 300.000 lei/4,9481 = 60.629 EURO.

Consultanții noștri specializați în activitatea desfășurată online de către persoanele fizice (PFA/II/IF), vă sunt alături cu servicii de consultanță și soluții de optimizare a taxelor.

Datele de contact sunt:
Telefon 0741 228 697 sau la adresa contact@contabilitatepebune.ro.

Suntem sociali: