Calculator sponsorizare microintreprindere

Calculator sponsorizare microintreprindere – Model contract sponsorizare

Ce este sponsorizarea?

Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

Intre sponsor si beneficiarul sponsorizarii trebuie sa se incheie contract de sponsorizare in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.

Cine poate beneficia de sponsorizare?

-orice persoana juridică fara scop lucrativ, care desfasoara în Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific – cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor;
-institutiile şi autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice;
-emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii;
-orice persoana fizica cu domiciliul în Romania a carei activitate in unul dintre domeniile enumerate mai sus este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

O microintreprindere poate sa faca sponsorizari?

Microintreprinderile pot sa isi deduca la calculul de impozit o anumita parte din impozitul pe venitul microintreprinderilor, sub forma de sponsorizare.
Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care la data incheierii contractului sunt inscrise în Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pană la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.
Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in trimestrul in care au inregistrat cheltuielile cu sponsorizarea, se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive. Scaderea se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Asadar, microintreprinderile, pot sa sponsorizeze 20% din impozitul pe venitul microintreprinderilor datorat intr-un trimestru.In situatia in care suma virata sub forma de sponsorizare este mai mare decat cea care reiaese din calculul de impozit, suma ce depaseste plafonul deductibil se poate reporta in 28 de trimestre consecutive.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca beneficiarul sponsorizarii?

Entitatile care vor sa beneficieze de sponsorizari, trebuie sa se inscrie in Registrul entitatilor/unitatilor de cult.

Ce obigatii de declarare la ANAF are sponsorul?

Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor, aferenta anului in care au inregistrat cheltuielile respective. Declaratia informativa se depune pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.

Pentru a face simulari privind sumele pe care le puteti sponsoriza din impozitul pe venitul microintreprinderilor, puteti accesa calculator sponsorizare microintreprindere.

Pentru mai multe detalii despre sponsorizare microintreprinderi si pentru a descarca model contract sponsorizare, accesati articolul nostru AICI.

 

Limitarea responsabilitatii
Acest calculator sponsorizare microintreprindere este pus la dispozitia dumneavoastra pentru a fi folosit numai cu scopul efectuarii unor simulari sau estimari privind sponsorizarea la microintreprinderi. Acest calculator pentru calcularea sponsorizarii la microintreprinderi nu acopera toate particularitatile posibile.
LIN Premium Conta isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat ca urmare a utilizarii acestui calculator. Recomandam sa solicitati o analiza a cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe calculele efectuate cu ajutorul calculatorului sponsorizare microintreprindere.