Sponsorizare microintreprindere – Calculator sponsorizare

Ce este sponsorizarea?
Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.
Pentru efectuarea sponsorizarii, intre sponsor si beneficiarul sponsorizarii trebuie sa se incheie contract de sponsorizare in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.

Ce lege reglementeaza sponsorizarea?
Sponsorizarea este reglementata de LEGEA Nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea.

Cine poate beneficia de sponsorizare?
Poate fi beneficiar al sponsorizarii:

  • orice persoana juridică fara scop lucrativ, care desfasoara în Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific – cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor;
    institutiile şi autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice;
  • emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii;
  • orice persoana fizica cu domiciliul în Romania a carei activitate in unul dintre domeniile enumerate mai sus este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

Promovarea imaginii sau a marcii sponsorului.
Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului, intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea şi linistea publica.
Denumirile publicatiilor, titlurile cartilor si ale emisiunilor de radio si televiziune sponsorizate trebuie anuntate ca atare.
Anunturile vor fi formulate astfel incat sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si vor fi aduse la cunostinta publicului, in mod gratuit, de catre beneficiarul sponsorizarii.
In cadrul activitatilor de sponsorizare se interzice ca sponsorul, sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane.

O microintreprindere poate sa faca sponsorizari?
Incepand cu anul 2018, prin OU 25/2018 s-a introdus posibilitatea ca microintreprinderile sa isi poata deduce la calculul de impozit o anumita parte din impozitul pe venitul microintreprinderilor, sub forma de sponsorizare.
Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care la data incheierii contractului sunt inscrise în Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pană la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.
Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in trimestrul in care au inregistrat cheltuielile cu sponsorizarea, se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive. Scaderea se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Actualizare 2022

Conform ultimelor modificări aduse Codului fiscal de Legea 322/2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1245, cheltuielile cu sponsorizări efectuate de către firme după data de 1 ianuarie 2022, nu vor mai putea depăși partea din impozitul pe profit sau din impozitul pe venitul microîntreprinderilor datorat de către acestea.
Practic, s-a eliminat facilitatea conform căreia, dacă o firmă acorda într-un trimestru sponsorizare mai mare decât ar fi avut dreptul la deducere în acel trimestru, ar fi putut să reporteze suma nedeductibilă și să o deducă în trimestrele viitoare.Această facilitate nu se mai aplică din anul 2022.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca beneficiarul sponsorizarii?
Entitatile care vor sa beneficieze de sponsorizari, trebuie sa se inscrie in Registrul entitatilor/unitatilor de cult.

Cum se face inscrierea in Registrul entitatilor/unitatilor de cult?
Inscrierea se face prin completarea Declaratiei 163 – CERERE de inscriere/radiere in /din Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale
Aceasta declaratie se semneaza electronic si se depune pe site-ul ANAF prin serviciul depunere declaratii, avand ca atasament certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale.
Pentru a se putea inscrie in acest Registu, entitatea beneficiara a sponsorizarii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:

  • Sa desfasoare activitate in domeniul pentru care a fost constituita (declaratie pe propria raspundere);
  • Sa isi fi indeplinit toate obligatiile fiscale declarative prevazute de lege;
  • Sa nu aiba obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
  • Sa aiba depuse situatiile financiare anuale, prevazute de lege;
  • Sa nu fie declarata inactiva, conform Codului de procedură fiscala.

Dupa depunerea declaratiei 163 pe site-ul ANAF, verificarea inscrierii in Registrul entitatilor/unitatilor de cult se poate face pe site-ul ANAF AICI.

Ce obigatii de declarare la ANAF entitatea care a facut o sponsorizare microintreprindere?
Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor, aferenta anului in care au inregistrat cheltuielile respective. Declaratia informativa se depune pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.

Pentru a face simulari privind sumele pe care le puteti sponsoriza din impozitul pe venitul microintreprinderilor, puteti accesa calculator sponsorizare microintreprindere.

Va punem la dispozitie cu descarcare gratuita:

Model contract sponsorizare editabil (Word), care poate fi descarcat de AICI.

Model contract sponsorizare (PDF), care poate fi descarcat de AICI.

Suntem sociali: