Cum se calculează plafonul de TVA la un PFA?

În articolul de astăzi vă prezentăm informații despre cea mai populară formă de organizare a persoanelor fizice – PFA-ul și cum se calculează plafonul de TVA la un PFA.

Ce este un PFA?

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008, reglementează activitățile economice desfășurate de către persoanele fizice.
Aceasta prevede următoarele forme de organizare:

 • întreprindere individuală (II) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;
 • întreprindere familială (IF) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;
 • persoană fizică autorizată (PFA) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă;

PFA-ul (PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ) este una dintre cele mai utilizate forme de activități independente, preferată de mulți freelanceri și persoane fizice, pentru diverse activități desfășurate online, atât pentru activitatea de IT, cât și de către freelanceri pe platforme online precum: UpWork, freelancer.com, Fiverr, 99design, toptal.com și alte platforme de freelance, datorită simplității contabilității din anumite domenii de activitate, precum și pentru taxele de înființare și desființare reduse.

Ce tipuri de PFA-uri există ca modalitate de impozitare?

Persoanele Fizice Autorizate (PFA) pot fi impozitate în două modalități:

 • PFA impozitate în Sistem Real
 • PFA impozitate la Normă de Venit

PFA impozitate în Sistem Real sunt impozitate în funcție de profitul rezultat din diferența între veniturile realizate și cheltuielile deductibile efectuate în cursul unui an.
PFA impozitate la Normă de Venit – Norma de venit este o sumă fixă pe care o stabilește ANAF-ul în fiecare an, pentru anumite activități identificate prin codul CAEN și care este diferită de la un județ la altul.Impozitarea se face în funcție de acest plafon stabilit de către ANAF, indiferent de veniturile realizate.

Normele de venit pentru anul 2022 pot fi consultate aici

Ce este TVA-ul?

TVA-ul (Taxa pe Valoarea Adăugată), este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului sau serviciului respectiv. TVA este un impozit încasat de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare.
TVA-ul care este de plată către stat în fiecare lună, se stabilește că diferență între TVA-ul dedus la achiziția de bunuri și servicii deductibile pentru activitatea PFA-ului și TVA-ul rezultat din vânzarea de bunuri și servicii.

Ce cote de TVA există în România?

În România există în prezent trei cote de TVA:
Cota de TVA de 19% aplicată pentru majoritatea bunurilor și serviciilor
Cota de TVA redusă de 9%
– se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:

 • livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislaţiei specifice, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă;
 • livrarea de produse ortopedice;
 • livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
 • livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele;
 • livrarea apei pentru irigaţii în agricultură;
 • livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării;
 • serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

Cota de TVA redusa de 5%se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:

 • livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, pe suport fizic şi/sau pe cale electronică, cu excepţia celor care au, în totalitate sau în mod predominant, un conţinut video sau un conţinut muzical audio şi a celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii;
 • serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, bâlciuri, parcuri de distracţii şi parcuri recreative, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe;
 • livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. În sensul prezentului titlu, prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege:
  1. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari;
  2. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;
  3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare;
  4. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;
  livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;
 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;
 • dreptul de utilizare a facilităţilor sportive ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311 şi 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională;
 • transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracţiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;
 • transportul de persoane utilizând instalaţiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement;
 • transportul de persoane cu vehicule cu tracţiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;
 • transportul de persoane cu ambarcaţiuni folosite în scop turistic sau de agrement;
 • livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiţionale;
 • livrarea de lemn de foc incadrate in anumite coduri;
 • livrarea de energie termică în sezonul rece, destinată anumitor categorii de consumatori.

plafon TVA Freelanceri

plafon TVA Freelanceri

Cum poți deveni plătitor de TVA în 2022?

Există două modalități de înregistrare în scopuri de TVA:
1.Prin opțiune – PFA-ul decide că dorește să fie plătitor de TVA
2.Prin depășirea plafonului de vânzări stabilit de către ANAF

1.Înregistrare în scopuri de TVA prin opțiune

În primul caz, opțiunea de a deveni plătitor de TVA aparține titularului de PFA și poate fi exercitată doar dacă nu a fost depășit pragul de scutire stabilit de către ANAF.
În anul 2022, pragul de scutire stabilit de către ANAF este 300.000 lei.
Înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune este stipulată în codul fiscal (Legea 227/2015), la art. 316, alin. (1), lit c):

Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA:
“(1) Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, după cum urmează:

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;”

2.Înregistrare în scopuri de TVA prin depășirea plafonului de vânzări

În acest caz, la depășirea plafonului de 300.000 lei, PFA-ul are obligația să se înregistreze în scop de TVA în termen de 10 zile de la data atingerii sau depășirii plafonului.
Exemplu: Dacă PFA-ul a depășit plafonul în luna martie 2022, atunci acesta are termen până la data de 10 mai 2022 să depună documentația pentru înregistrarea în scopuri de TVA, iar începând cu data de 1 iunie 2022 va deveni plătitor de TVA în România și va emite facturile cu TVA.
În situația în care PFA-ul a avut un cod special de TVA pentru tranzacțiile intracomunitare, acest cod special va trebui anulat la ANAF după înregistrarea în scopuri de TVA clasic.Întrucât data obținerii codului de TVA clasic va fi data de 1 a lunii următoare, codul special de TVA pentru tranzacțiile intracomunitare se va anula cu data de 31 a lunii precedente intrării în vigoare a codului de TVA clasic. (în exemplul nostru, va fi anulat cu data de 31 mai 2022).

Cum stabilește un PFA dacă a depășit plafonul de TVA?

Una dintre cele mai frecvente greșeli întâlnite, este aceea că plafonul de TVA la un PFA este confundat cu baza de calcul stabilită pentru calculul de impozit, determinat pe baza registrului de încasări și plăti.
Baza de calcul corectă pentru determinarea plafonului de TVA, este cea determinată din jurnalele de vânzări.

În normele de aplicare ale Codului fiscal, la pct.84 se precizează:
„84. (1) Persoanele care aplică regimul special de scutire, conform art. 310 din Codul fiscal, au obligaţia să ţină evidenţa livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi realizate de o mică întreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru vânzări, precum şi evidenţa bunurilor şi a serviciilor taxabile achiziţionate, cu ajutorul jurnalului pentru cumpărări.”

Așadar, evidența tuturor serviciilor prestate și a bunurilor vândute înscrise în facturile emise de PFA, este obligatoriu a se înscrie în jurnalele de vânzări.
Obligația există inclusiv pentru PFA-urile care sunt impozitate la normă de venit.

Plafonul de TVA se stabilește pe baza facturilor emise, nu pe baza registrului de încasări și plăti.

Consultanții noștri specializați în activitatea desfășurată online de către persoanele fizice (PFA/II/IF), vă sunt alături cu servicii de consultanță și soluții de optimizare a taxelor.

Datele de contact sunt:
Telefon 0741 228 697 sau la adresa contact@contabilitatepebune.ro.

Suntem sociali: