PFA la norma de venit 2021 – Calculator PFA

In Ordinul (ANAF) 14/2021 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei unice, se fac cateva precizari legate de PFA norma de venit 2021, pentru anumite cazuri particulare.
Intrucat sunt PFA-uri la norma de venit care incep o activitate noua in cursul anului, sau isi inceteaza activitatea in cursul anului, acestea trebuie sa isi ajusteze norma de venit.
Sunt situatii in care se desfasoara activitati pe mai multe coduri CAEN, unele impuse la norma de venit, altele impuse in sistem real.Deasemenea sunt cazuri in care se defasoara activitati in locatii diferite.
Pentru a putea face simulari de taxe si impozite, va punem la dispozitie un calculator venituri PFA la norma de venit 2021.

Reluam pe scurt cateva informatii pe care le-am prezentat detaliat aici:

Ce este norma de venit?

Norma de venit este o suma fixa pe care o stabileste ANAF-ul in fiecare an, pentru anumite activitati identificate prin codul CAEN si care este diferita de la un judet la altul.
Norma de venit luata in calcul, este cea din judetul in care are sediu PFA-ul, nu cea in care are domiciliul titularul PFA-ului.

Cine poate utiliza impozitarea la norma de venit?

Norma de venit poate fi utilizata de catre PFA-urile care au codul CAEN prevazut in lista nu normele de venit elaborata de ANAF.Aceasta lista, pentru anul 2021, poate fi consultata aici:

Ce inseamna ajustarea normei de venit?

Ajustarea normei de venit reprezinta aplicarea unui coeficient de reducere a normei, in functie de anumite criterii stabilite de ANAF.
Mai multe detalii despre ajustarea normei de venit sunt prezentate aici:

Am doua activitati cu norma de venit, pe coduri CAEN diferite.Cum se calculeaza?

In cazul in care un contribuabil desfasoara mai multe activitati pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectueaza prin insumarea nivelului normelor de venit corectate potrivit criteriilor specifice.
Fiecare activitate se trateaza independent, calculul si declararea sumelor in Declaratia Unica se face separat pe fiecare activitate.
Daca datele la care incep sau se incheie cele doua activitati sunt diferite, fiecare activitate se calculeaza separat, atat in ce priveste ajustarea normei de venit pe fiecare CAEN, cat si in ce priveste ajustarea plafonului celor 12 salarii minime pe economie peste care se datoreaza contributia la CAS (pensie) si CASS (sanatate).

Am o activitate cu norma de venit si incep alta activitate in sistem real.Cum se calculeaza?

Contribuabilii care desfasoara o activitate impusa pe baza normelor de venit si care in cursul anului fiscal de raportare isi completeaza obiectul de activitate cu o alta activitate care nu este cuprinsa in nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, vor fi impusi in sistem real de la data respectiva, venitul net anual urmand sa fie determinat prin insumarea fractiunii din norma de venit aferenta perioadei de impunere pe baza de norma de venit cu venitul net anual determinat in sistem real pe baza datelor din contabilitate.
Astfel, se calculeaza separat cele doua perioade, prima perioada, cea cu norma de venit se ajusteaza corespunzator perioadei de pana la aparitia activitatii in sistem real, urmand ca de la inceperea activitatii in sistem real sa se calculeze veniturile in sistem real, calculand impozitul si restul contributiilor in functie de veniturile obtinute si cheltuielile deductibile inregistrate in contabilitate.
La finalul anului, se vor insuma impozitele aferente celor doua perioade, rezultand impozitul final.

Se poate vedea aici mai detaliat ce reprezinta cheltuielile deductibile.

Incetez activitatea in timpul anului.Cum se procedeaza?

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit, in situatia incetarii activitatii in cursul anului, respectiv a intreruperii temporare, trebuie in termen de 30 de zile de la producerea evenimentului sa depuna declaratia unica la organele fiscale competente si sa isi recalculeze impozitul pe venit.
Documentele justificative in baza carora se reduc normele anuale de venit se pastreaza la domiciliul fiscal al contribuabililor.
In situatia in care nu se depune declaratia unica in termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, se va calcula norma de venit pentru perioada intreaga.Prin depunerea declaratiei unice, se ajusteaza norma de venit, iar impozitul va fi datorat doar pentru perioada in care s-a desfasurat activitate.

Desfasor activitati in judete diferite. Cum se procedeaza?

In situatia in care un contribuabil desfasoara aceeasi activitate in doua sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determina pe baza normelor anuale de venit, stabilirea venitului net anual se efectueaza prin insumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfasurare a activitatii.
Venitul net anual se determina pe baza normelor de venit de la locul desfasurarii activitatii.
Pentru fiecare judet in care se desfasoara activitate, se ia in calcul norma de venit stabilita pentru judetul in care se desfasoara activitatea.

Care sunt plafoanele valabile pentru anul 2021, peste care se datoraeaza CAS si CASS?Care este cota de impozit?

Pentru a stabili ce impozit datoreaza un PFA la norma de venit in anul 2021, se aplica procentul de 10% la norma de venit ajustata, corespunzatoare locului de desfasurare a activitatii.
Pentru a stabili daca un PFA la norma de venit are de plata contributii la pensie (CAS) si la sanatate (CASS), trebuie luat in calcul plafonul anual care reprezinta echivalentul a 12 salarii minime pe economie (in anul 2021 plafonul este 2.300 lei *12 luni = 27.600 lei).
Daca norma de venit stabilita depaseste plafonul de 12 salarii minime pe economie, trebuie luata in considerare contributia la CAS (25%) si CASS (10%), care se datoreaza obligatoriu daca se depaseste acest plafon.

Va reamintim faptul ca in situatiile in care o activitate incadrata la norma de venit nu se desfasoara pe parcursul unui an intreg, norma de venit se ajusteaza corespunzator.
Totodata, se ajusteaza si plafonul celor 12 salarii minime, raportate la perioada in care a fost activitate.

Va punem la dispozitie un calculator venituri PFA la norma de venit 2021, care va ajuta sa faceti simulari de impozite si taxe pentru PFA, precum si sumele nete ramase dupa calcularea taxelor datorate catre stat.
Pentru a efectua calculul impozitului, introduceti norma de venit recalculata pentru activitatea dorita.
In urma sumelor introduse, se va compara rezultatul cu plafonul de 12 salarii minime, urmand sa se recalculeze si restul contributiilor.

Daca doriti sa aflati mai multe detalii despre veniturile PFA, despre Declaratia Unica, sau alte informatii legate de activitati independente, nu ezitati sa ne contactati.

Telefon: 0741 228 697
contact@contabilitatepebune.ro