Firmă inactivă fiscal – TVA, cheltuieli nedeductibile?

Vom prezenta în articolul de astăzi, câteva aspecte care pot genera pentru societatea Dvs, situația neplăcută de a fi declarată INACTIVĂ de către ANAF.
Se discută mult despre această stare de inactivitate, însă de multe ori nu îi acordăm importanța cuvenită, deoarece nu ne gândim la ce implicații fiscale ar putea fi, atât pentru societatea noastră, cât și pentru partenerii de afaceri ai acesteia.

Ce implicații are declararea unei societăți ca fiind inactivă fiscal?

În primul rând, partenerii de afaceri către care emiteți facturi, nu au dreptul să își deducă cheltuielile de pe facturile Dvs.
În plus, dacă sunteți plătitor de TVA, firma Dvs, pentru facturile de achiziții, nu are dreptul de a-și deduce TVA-ul pe durata inactivității, în schimb trebuie să emită în continuare facturile cu TVA și să vireze TVA-ul facturat integral la stat.
Clienții Dvs. nu au dreptul de a-și deduce TVA-ul sau cheltuielile din facturile primite de la Dvs, cât timp sunteți inactiv.
Aceste sume devin deductibile doar după ce Dvs ieșiți din starea de inactivitate fiscală.

Pe scurt, principalele neplăceri cauzate de starea de inactivitate fiscală ar fi:

  • Nu aveți drept de deducere a cheltuielilor;
  • Vi se anulează codul de TVA, cu repercursiuni asupra activităților intracomunitare;
  • Nu aveți drept de deducere a TVA-ului pentru achiziții;
  • Partenerii Dvs nu au drept de deducere a cheltuielilor și nici a TVA-ului de pe facturile Dvs;
  • Inactivitatea se inscrie în cazierul fiscal cu posibile consecințe grave în ce privește: înființarea de noi societăți, PFA, cesiune de părți sociale, etc.

Care pot fi cauzele declarării inactivității unei societăți?

1.Societatea nu își îndeplinește , pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege.
Acest lucru înseamnă că societatea nu a depus pe perioada unui semestru calendaristic una sau mai multe declarații fiscale: 112, 100, 300, 301, 390 (VIES), sau 394.
Ca excepție, societățile care beneficiază de regimul derogatoriu nu intră în această categorie.Puteți citi AICI mai multe detalii despre regimul derogatoriu.
2.Societatea se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
3.Organul fiscal central constatată că societatea nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
4.Inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului;
5.Durata de funcționare a societății este expirată;
6.Societatea nu mai are organe statutare;
7.Durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

Cum se poate verifica dacă o societate este inactivă fiscal?

Pe site-ul ANAF, există Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi, pe care îl puteți consulta AICI.

Cum se poate ieși din starea de inactivitate fiscală?

În primul rând, trebuie rezolvată situația care a dus la declararea societății ca fiind inactivă.
În plus, societatea trebuie să fie la zi cu toate datoriile și declarațiile.
Pe scurt, trebuie să se tină cont de următoarele aspecte:

  • Să fie îndeplinite toate obligațiile declarative prevăzute de lege;
  • Să nu înregistreze obligații fiscale restante;
  • Organul fiscal central să constate că societatea funcționează la domiciliul fiscal declarat;
  • Să nu se afle în situația pentru care a fost declarat inactiv (durata sediului expirata, sau lipsa organelor statutare, sau expirarea termenului legal de suspendare la ONRC).

Cele mai frecvente cazuri de declarare a inactivității fiscale sunt:
Nedepunerea pe parcursul unui semestru de declarații fiscale;
Expirarea duratei sediului;
Expirarea termenului maxim de suspendare a activității societășii la ONRC.

Cum poți remedia aceste situații?

-Depunerea la ANAF a tuturor declarațiilor nedepuse;
-Reluarea activității societății la ONRC;
-Prelungirea duratei sediului, prin depunerea la ONRC a unui nou act pentru spatiu, valabil (contract de inchiriere, contract de comodat, contract de locațiune, etc).

Ce documente se depun la ANAF pentru a ieși din starea de inactivitate fiscală?

1.Se completează Cererea de reactivare
2.Se depun copii de pe actele de la ONRC, prin care s-au actualizat informațiile
3.Se solicită reluarea codului de TVA
4.Se solicită reactivarea sistemului de TVA la încasare.

Update anul 2020 – Puteti descărca model cerere reactivare firmă 2020 ANAF.

Articole recomandate: Firmă suspendată declarată inactivă , Regimul derogatoriu 2019 
Urmariți și canalul nostru de știri.

Ne puteți urmări si pe Facebook

Telefon: 0741 228 697
contact@contabilitatepebune.ro

Suntem sociali: