Regimul derogatoriu 2019 – Poți să nu depui anumite declarații dacă efectuezi suspendarea activității

Regimul derogatoriu este reglementat prin Ordinul Nr. 889/2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

Potrivit acestui ordin, societăţile comerciale care doresc suspendarea activității la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), au posibilitatea ca, pe perioada de suspendare, să nu mai depună la organul fiscal anumite declaraţii.

Regimul derogatoriu de declarare prezintă o serie de avantaje pentru firme, persoane fizice autorizate (PFA), Întreprinderi Individuale (II) sau Profesii liberale:

 • nu trebuie să depună la organul fiscal o serie de declarații cum ar fi: formularul 100, 101, 112, 120, 300;
 • nu sunt supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale;
 • nu se includ în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi.

Ce firme pot beneficia de regimul derogatoriu?

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, entitățile trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. să nu desfăşoare niciun fel de activitate;
 2. să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
 3. să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
 4. să figureze în evidenţa fiscală cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;
 5. să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;
 6. să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală în curs de derulare;
 7. să nu fie înscrişi în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi;
 8. inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului.

Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili/plătitori prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.

În cerere, contribuabilul/plătitorul declară pe propria răspundere că îndeplineşte primele trei condiţii.

Odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerţului privind starea societăţilor, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.

În caz de inactivitate temporară, organul fiscal poate aproba, la cererea contribuabilului/plătitorului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor decide organul fiscal.

Depunerea declaraţiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, entitățile au opțiunea de a nu depune la organul fiscal următoarele declarații:

 1. formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
 2. formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”;
 3. formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;
 4. formularul 120 „Decont privind accizele”;
 5. formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

În cazul modificării denumirii formularelor prevăzute la subpct. 1.1, lista acestora se actualizează corespunzător cu denumirile noi, potrivit actelor normative de aprobare.

Atenţie! Pe perioada regimului de declarare derogatoriu, societăţile comerciale sunt obligate să întocmească şi să depună situaţii financiare.

Atentie!

Se întâlnește adesea în practică situația în care, pentru firmele suspendate la ONRC, administratorii acestor firme consideră că nu mai au nici o obligație mult timp după ce expiră perioada maximă de trei ani.

Este greșită o astfel de abordare, deoarece regimul derogatoriu incetează la data aprobată pentru încetarea acestuia, prin urmare contribuabilul/plătitorul va reintra din oficiu în regimul normal de declarare.

Reintrarea din oficiu în regimul normal de declarare, atrage după sine obligația firmelor de a depune la fiecare termen normal de depunere, a declarațiilor care au fost scutite de a fi depuse pe parcursul celor trei ani de suspendare.

Astfel, se poate ajunge in situația neplăcută în care o firmă poate fi declarată inactivă de către organul fiscal și înscrisă in Registrul contribuabililor inactivi.

Principalii pași de urmat pentru obținerea regimului derogatoriu:

Pasul 1  – Suspendarea activității la ONRC sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare în baza cărora persoanele fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale îşi desfăşoară activitatea;

Pasul 2  – Depunerea cererii la organul fiscal, in care:

-se mentionează perioada pentru care se solicită regimul derogatoriu ( perioada nu poate fi mai mare de trei ani);

-se declară pe propria răspundere faptul că:

 • nu desfăşoară niciun fel de activitate;
 • nu obţin venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
 • nu dispun de personal angajat şi nu plăteasc venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;

-se atașează dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare;

Pasul 3 – ridicarea Deciziei privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu;

Pasul 4 – Depunerea la organul fiscal, pe parcursul celor trei ani, a bilanțului contabil, pentru care nu se acordă derogare;

Pasul 5 – Reluarea activității la ONRC sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare;

Pasul 6 – Depunerea la organul fiscal a cererii de încetare a regimului derogatoriu.

Citește și  Inființare firmă – Pas cu Pas ,  Cesiune de parti sociale – Cesiune firma

Un like?
 •  
 •